dienst Burgerzaken

De dienst Burgerzaken houdt het gemeentelijk bevolkingsregister actueel. Ook beheert deze dienst de dossiers van niet-Belgen die in het vreemdelingen- en het wachtregister zijn ingeschreven.

Burgerzaken is dus je aanspreekpunt voor registratie en aktes van onder meer geboorte, overlijden, huwelijk, echtscheiding, erkenning, adoptie en nationaliteitsaanvragen. Ook je huwelijksdossier stellen ze hier samen en ze behandelen concessieaanvragen.

Pensioenaanvragen, het aanvragen van voordelen en tegemoetkomingen voor gehandicapten, attesten polio, het afstempelen van documenten voor deeltijdse werkloosheidsvergoeding, … dat alles gebeurt hier.

Alsof dat nog niet genoeg was, behoort de voorbereiding en organisatie van de verkiezingen tot het takenpakket van deze dienst.