dienst Burgerzaken

De dienst Burgerzaken houdt het gemeentelijk bevolkingsregister actueel. Ook beheert deze dienst de dossiers van niet-Belgen die in het vreemdelingen- en het wachtregister zijn ingeschreven.

Burgerzaken is dus je aanspreekpunt voor registratie en aktes van onder meer geboorte, overlijden, huwelijk, echtscheiding, erkenning, adoptie en nationaliteitsaanvragen. Ook je huwelijksdossier stellen ze hier samen en ze behandelen concessieaanvragen.

Het afleveren van identiteitskaarten en rijbewijzen, attesten polio, … dat alles gebeurt hier.

Ook de voorbereiding en organisatie van de verkiezingen behoort tot het takenpakket van deze dienst.

Waarvoor kan je bij ons terecht?