dienst Openbaar Domein en Mobiliteit

De dienst coördineert alle openbare werken en wijzigingen aan het openbaar domein, inclusief de structurele vernieuwing van voetpaden, asfalteringswerken, grote onderhoudswerken, straatmeubilair, groenaanleg, speelpleinen en speeltuinen.

Daarnaast volgt de dienst alle aspecten inzake rioolbeheer (concessie Aquafin), straatverlichting, en openbare nutsvoorzieningen op.

De dienst coördineert verder het mobiliteitsbeleid en het beleidsdomein natuur, inclusief de opvolging van waterbeheersing en klimaatadaptatieprojecten.

Waarvoor kan je bij ons terecht?