dienst Openbaar Domein en Mobiliteit

De dienst bundelt het mobiliteitsbeleid (inclusief parkeerbeleid en parkeerconcessie), openbare werken, plus het beheer en onderhoud van het openbaar domein.

Alle onderhoudswerken aan het openbaar domein en de wegensignalisatie worden hier opgevolgd, waaronder ook vernieuwingen van asfalteringen en slemwerken. Ze lossen ook alle klachten over het openbaar domein op. Deze dienst beheert tevens het straatmeubilair (zitbanken, vuilnisbakken, bushokjes,…).

Een andere kerntaak omhelst het onderhoud van het openbaar domein in al zijn facetten, gaande van groenonderhoud tot openbare reiniging, het schoonmaken van straatmeubilair en onderhoud van de begraafplaatsen. De dienst staat bovendien in voor de planning en uitvoering van de sneeuw- en ijzelbestrijding. Tenslotte beheert de dienst de openbare speeltuigen.

Waarvoor kan je bij ons terecht?